Vysoko bezpečnostný visiaci zámok zaradený skúšobným ústavom do 3. bezpečnostnej triedy podľa STN EN 1630 v nadväznosti na 1627. Mechanizmus je uzamknutý pomocou otočných stavítok a je tak zabezpečený proti bumpingu, vyhmataniu a odvŕtaniu a zaručuje spoľahlivosť v extrémnych klimatických podmienkach. Masívne liate teleso zámku odolné proti hrubému násiliu. Krytý, kalený, obojstranne istený oblúk o […]

Skúšobným ústavom zaradené do 2. bezpečnostnej triedy podľa STN EN 1627 a 12320. Motýlikový mechanizmus vložky zaručuje spoľahlivosť v extrémnych klimatických podmienkach (prach, vlhkosť, voda, sneh, …). Teleso z oceľového výťažku odoláva hrubému násiliu a s kalenou spodnou stranou je chránené proti odvŕtaniu. Systém nemožno zamknúť, ak oblúk nie je plne zasunutý do telesa zámku. […]

X SAFETY BOX I a X SAFETY BOX II sú určené pre dvojkrídlové a jednokrídlové dvere, kde nahrádzajú visiaci zámok s petlicou, alebo závorou. Ich veľkou výhodou je ľahká obsluha. Dvere sa otvoria jedným pohybom kľúča a celý systém ostane na dverách a Vám nič neprekáža v rukách. X SAFETY BOX III a X SAFETY BOX IV sú uzamykacie systémy s kotvením do pevného podkladu […]